Zavedení uživatele do systému AMOS

Vyplňte, prosím, všechny následující údaje:
Pořadí  Dotaz  Význam 
Podle jedinečného identifikátoru- uživatelského jména budete dostávat zadání úloh a provádět veškerou komunikaci se systémem. Vhodnou volbou identifikátoru je například Vaše uživatelské jméno na školní síti.
Maximální možná délka uživatelského jména je 10 znaků, jméno musí začínat písmenem, smí obsahovat toliko písmena a číslice. Na velikosti písmen nezáleží.
Požadavky na přidělení uživatelských jmen jsou vyřizovány tzv "First come First served" (česky kdo dřív přijde, ten dřív mele). 
2
Vaše ctěné (křestní) jméno.
3
Vaše příjmení
4
Vaše další charakteristika - slouží k rozlišení dvou studentů stejného jména i příjmení. Napište např. studijní skupinu, oblíbeného zpěváka ap.
5
Tento údaj slouží k tomu, aby Vaše právo přístupu nebylo zneužito. Sekundárně i k tomu, abyste po jeho zapomenutí nemohli nakládat se svým kontem :-) 
6
Zadaná adresa slouží k zaslání Vašeho hesla, pokud jej zapomenete, a k zasílání informací z chodu AMOS-e.
7
Cvičící

?afařík Jakub Ing. Bc.
?imůnek Michal Ing.
Bečvář Vít Ing.
Bláha Michal Ing.
Borovka Jan Ing.
Buchar Pavel Ing.
Cifra Michal Ing.
Čapek Miloslav Ing.
David Vrba Ing.
Dřížďal Tomáš
Dvořák Petr Ing.
Eichler Jan Ing.
Hamouz Pavel Ing.
Havelka Daniel Ing.
Hazdra Pavel Ing.
Holub Alois Ing.
Holub Alois Ing.
Horak Petr Ing.
Hudlička Martin Ing.
Jeník Vojtěch Ing.
Kotlan Václav Ing.
Kraček Jan Ing.
Kraček Jan Ing.
Libich Jiří Ing.
Machac Jan Doc. Ing., DrSc.
Novotná Kateřina Ing.
Oppl Ladislav Ing. Ph.D.
Pankrác Vítezslav Ing.CSc,
Piksa Petr Ing.
Polívka Milan Ing. Ph.D.
Pourova Marika Ing.
Příjmení Jméno Ing.
Příjmení Jméno Ing.
Příjmení Jméno Ing.
Příjmení Havelka Jméno Daniel Ing.
Protiva Pavel Ing.
Raboch Jiří Ing.
Randus Martin Ing.
Rychlík Ondřej Ing.
Rynes Martin Ing.
Šístek Jan Ing.
Škvor Zbyněk Prof. Ing. CSc.
Valtr Pavel Ing.
Ví?ek Luká? Ing.
Vrbová Barbora Ing.
Vydra Tomá? Ing.
Zajíček Radim Ing.
Zela Jan Ing.
Zde si vyberte svého cvičícího. Pokud si jeho jménem nejste jisti, nebo nemůžete svého cvičícího nalézt v připraveném seznamu, přihlaste se ke Zbyňkovi Škvorovi.
Toto pole slouží k tomu, aby se Váš cvičící dozvěděl o Vašich úspěších a mohl Vám na jejich základě dát zápočet.
Cvičícího můžete později změnit (pokud ovšem nezapomenete heslo :-))