Úlohy pro AMOS

Pro vyzkoušení komunikace
Pro předmět Teorie elektromagnetického pole (XTEP)
Pro předmět Elektromagnetické vlny a vedení (XVVE)
Pro předmět Elektromagnetické pole, vlny a vedení (AB17EPV) - standardní studium
Pro předmět Elektromagnetické pole, vlny a vedení (AB17EPV) - výběrové studium ("KME-Q")