Zbyněk Škvor
contacts

Plním několik rolí a funkcí. Udržuji pro ně několik různých adres. Dělám to proto, abych mohl mít Vaše zprávy k dispozici vždy na tom místě, odkud je mohu dobře zodpovědět. Prosím, pište mi proto na adresu odpovídající funkci, ke které se obracíte:
email

In order to handle your message properly, I need it sent to one of the following addresses:
záležitosti proděkana pro doktorské studium a výzkum ČVUT FEL
 science@fel.cvut.cz
matters belonging to the vice-dean
záležitosti spojené s mou výukou (krom systemu AMOS) a výzkumem katedry
 skvor@fel.cvut.cz
teaching at CTU, except for AMOS System, research at the department
system AMOS
 amos@skvor.cz
AMOS System
záležitosti IEEE
 z.skvor@ieee.org
IEEE
programy MIDE a WinMide
 skvor@mide.cz
MIDE and WinMIDE
osobní korespondence
 zbynek@skvor.cz
personal correspondence