Další otázkyVážení,

krátce po uveřejnění rozhovoru , který se mnou udělal kolega Michal Bačovský na serveru STUDENT, na tento rozhovor reagoval "bio", kterému chyběly odpovědi na další otázky. Zkouším na ně tedy odpovědět. Pokusím se odpovědět i na další, pokud se objeví ...
Beru to jako zajímavý experiment, píšu narychlo, omluvte prosím případné překlepy či nepřesnosti. 

Na jakych projektech v soucasnosti pracujete?

V teto chvili pracuji na několika projektech.

a) v oblasti výukové

b) ve vědě Až na druhý projekt se jedná o začínající víceleté projekty, na nichž bych uvítal spolupráci studentů a doktorandů. Zajímavá témata, při kterých si užijeme radosti z objevování a přitom obhájíme diplomové či disertační práce, tam určitě jsou.

Jakou praci jste obhajil svoji profesuru?

Tématem mé přednášky bylo "Elektromagnetické pole a výpočetní technika". Jsou to dvě témata, která se jako nit táhnou mojí prací. Přitom se jejich vztah během času měnil. V době, kdy jsem vytvářel svoji diplomovou práci (Modelové výpočty pro mikrovlnnou hypertermii) jsem většinu výpočtů dělal na svém počítači ZX-Spectrum (hodinová frekvence 4,7 MHz, 48 kB RAM, procesor Z80). V té době byly počítače využívány pro výpočet elektromagnetických polí. O tom, že by znalost teorie elmg. pole byla k něčemu dobrá pro návrh počítačů ... asi nikdo netušil. Dnes, kdy hodinové frekvence měříme v GHz a v laboratořích se chystají komunikační obvody pro 80 Gb přenosy nelze bez některých vědomostí z oblasti teorie pole mnohé obvody vůbec pochopit, natožpak navrhnout.
Totéž platí i pro oblast elektromagnetické kompatibility, ať už jako zajištění odolnosti zařízení nebo zabránění úniku citlivých dat elektromagnetickým vyzařováním.

V cem spociva prace prodekana pro vedeckou cinnost ?

Proděkan pro vědeckou činnost pomáhá děkanovi řídit vědeckou činnost na fakultě. Do toho spadá například:
24/5/2004 ZS