Zbyněk Škvor
Curriculum Vitae
 Hlavní stránka

 In English

Profesní Curriculum Vitae

Pracuji  na  elektrotechnické fakultě   ČVUT.

Mezi mé profesní zájmy patří počítačem podporovaný návrh mikrovlnných obvodů, numerické výpočty elektromagnetického pole, přesná mikrovlnná měření. Publikoval jsem necelých 200  prací , v dřívější době i z oblasti programování malých osobních počítačů. Vedu nebo jsem vedl  projekty .

Od  r. 1983 působím na  katedře elektromagnetického pole . (Podrobnější údaje o  kvalifikaci zde.) Učím předměty Teorie elektromagnetického pole, Elektromagnetické pole a vlny, CAD pro vf. techniku, Numerické metody elektromagnetického pole, CAD pro nelineární obvody a systémy.

 Základní devítiletou školu  s rozšířenou výukou cizích jazyků v Lupáčově ulici, Praha 3, jsem ukončil v roce 1976. Vyučil jsem se elektromechanikem v Odborném učilišti Dopravního podniku hlavního města Prahy, v roce 1980 jsem krom výučního listu získal i maturitní vysvědčení. Pracoval jsem v DP Metro jako elektromechanik. Elektrotechnickou fakultu ČVUT jsem ukončil v roce 1985 s červeným diplomem, v oboru radiotechnika, specializace mikrovlnná technika. Po absolvování základní vojenské služby jsem pokračoval v interní vědecké aspirantuře. Od roku 1989 jsem zaměstnán na FEL ČVUT.

Absolvoval jsem několik  zahraničních stáží . Jsem členem  vědeckých organizací a spolků, v některých pracuji jako dobrovolník. Účastnil jsem se založení národních odboček mezinárodních organizací -  Československé sekce  IEEEČeského centra  IEE  a  České pobočky International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves.

Domluvím se anglicky a rusky, v případě potřeby i italsky. Další jazyky: HTML, PHP, Pascal, Fortran, Basic, MySQL.Nejsem a nebyl jsem členem žádné politické strany.
Jsem ženatý, manželka Jana Musílková je biochemičkou. Pracuje ve Fyziologickém ústavu AV ČR. Syn Tomáš, dcery Klára, Marie, Kateřina, Erika, Veronika.
Stránku spravuje  Zbyněk Škvor . Datum poslední revize: 14. února 2010