Zbyněk Škvor
projekty
vedení diplomových prací
  Hlavní stránka

 In English

Projekty:


Vedení bakalářských, diplomových a dalších prací studentů

Jméno autora Název práce Titul známka rok obhájení
Jan Kazda Směšovač pro pásmo 36 GHz Ing. 2 1990
Tomáš Mandys Nelineární vysokofrekvenční obvody Ing. 1 1992
Zbyněk Medek Interaktivní Smithův diagram Ing. 1 1993
David Ranš Mikrovlnný směšovač Ing. 3 1993
Stanislav Bednář Diskontinuity na mikropáskových vedeních Ing. 2 1994
Richard Dlouhý  Řešení proudových polí Ing. 1 1994
Karel Vandělík  Oscilátor vytvořený ze zesilovače s rozloženými parametry Ing. 1 1995
Lukáš Divina  Distributed Amplifier Oscillator Ing. 1 1996
Jan Bartušek  Vysokofrekvenční a mikrovlnná vedení Ing. 1 1996
Rudolf Leibner  Vyhodnocení hygienické situace v okolí zdrojů elektromagnetického pole Ing. 2 1996
Lukáš Pauk  Analýza diskontinuit na koaxiálním vedení metodou FDTD
Bc.
2 1998
Marek Štěpán  Tvarování svazku Ing. 2 1998
Lukáš Pauk  Diskontinuity na souosém vedení Ing. 1 1999
Miroslav Petráněk  Napájecí T – člen Ing. 2 2000
Andrej Kalmár  Zesilovač s nízkým odběrem proudu Ing. 3 2000
Pavel Kostka CAD vysokofrekvenčních obvodů Ing. 1 2000
Petr Černý  Planární filtry Ing. 2 2001
Aleš Matoušek  Modelování transformátoru Ing. 3 2001
Ondřej Kraus  Teslův transformátor
Bc.
2 2003
Jindřich Smrčina  Programové vybavení pro měření odrazů Ing. 1 2003
Mgr. Tomáš Müller  Evoluční návrh obvodu  PDF Ing. 1 2003
Michal Kovařík  Genetická optimalizace vysokofrekvenčních obvodů
Bc.
2 2003
Ing. Pavel Kostka Genetická optimalizace  vysokofrekvenčních obvodů PhD. - 2003
Ing. Jan Šístek Vícestavové reflektometry pro vektorová měření PhD. - 2006
Ing. Lukáš Pauk Stability of FDTD PhD. - 2007


Stránku spravuje  Zbyněk . Datum poslední revize: 29. března 2007.