Soubory ke stažení

Na této stránce si můžete stáhnout některé soubory.

Jsou to tyto:

 Válcový kondenzátor s dělenými ztrátovými dielektriky

 Měděný pásový vodič uložený ve feromagnetické drážce

 Feromagnetický plech ve střídavém magnetickém poli


Poslední revize stránky: 31/05/2004